ใน

The American Concrete Institute (ACI) (www.concrete.org)

American Concrete Institute (ACI) เป็นหน่วยงานและแหล่งข้อมูลชั้นนำทั่วโลกสำหรับการพัฒนา, การเผยแพร่และการนำมาตรฐานตามฉันทามติ, ทรัพยากรทางด้านเทคนิค, โปรแกรมการศึกษาและความเชี่ยวชาญที่พิสูจน์แล้วสำหรับบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบคอนกรีต, การก่อสร้างและวัสดุ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการใช้คอนกรีตให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โพสต์นี้สร้างขึ้นด้วยแบบฟอร์มการส่งที่ดีและง่ายของเรา สร้างโพสต์ของคุณ!

คุณคิดว่าอย่างไร?

AISC Home | American Institute of Steel Construction (www.aisc.org)

The American Society of Civil Engineers(ASCE) (www.asce.org)